“ಕಾಫಿ ಡೇನ ಪ್ರೇಮಿಗಳು”

fffff

 ಕಾಫಿ ಕಪ್ ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ..
ಕಲ್ಪನೆಯ ಸೂಜಿಯಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದ ಕುಲಾವಿಯ ಹೆಣೆಯುತ್ತಿರಲು..
ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿರುವ ಮಗುವೆಂಬ ಅಮೂಲ್ಯ
ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ತಗಯ್ಯುತ್ತಿರುವ ನಾಳೆಯ ಪ್ರೇಮಿಗಳು||.
–ಮಂಜು

Advertisements

“ಕಾರಣವಿರದ ಪ್ರೀತಿ”

 

ಕಾರಣ ಕೇಳದಿರು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿರಲು..
ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾರೆನು ಮನದೊಳಗಿನ ಅಳಲು..||
ಏನ್ಮಾಡಲಿ, ನಾಲಗೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಅರಿವಿಲ್ಲ..
ಹೃದಯಕೆ ಮಾತಾಡಿ ಅನುಭವವಿಲ್ಲ..||
–ಮಂಜು

“ಹಣ?/ ಜನ?”

Credits: https://www.myjewishlearning.com/wp-content/uploads/2003/06/funeral-mourn-death-grave-cemetery-1598x900.jpg

ಮಾನವ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ನ
ಮಾನವೀಯತೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರುವೆ ಕಟುಕರ ಗುಂಪನ್ನ
ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೋ ಈ ಹಣವನ್ನ..
ಜನ ಗಳಿಸುವದ ಮರೆತೆ, ಹೊತ್ತೊಯ್ಯಲು ನಿನ್ನ ಹೆಣವನ್ನ.
–ಮಂಜು

“ಝರಾ ಪ್ರೀತಿ” (in ಜವಾರಿ ಕನ್ನಡ)

ಭೂಮಿ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಲಿನ ಚುಕ್ಕಿ ಬಿಳ್ತಾವಂತ್..
ನೀ ಇನ್ನು ಯೊಚ್ನಿ ಮಾಡಾಕತ್ತಿ ಅಷ್ಟ ದೂರ ನಿಂತ..
ನೀನ್ಯಾವಾಗಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ್ ಪುರುಸೊತ್ತು..
ನಂಗಾಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ ಬಾ ಝರಾ ಪ್ರೀತಿ ಹೊತ್ತ್..
ನೀ ತರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ್ ನಾ ಏನ ತಿರುಗುದಿಲ್ಲ ಗಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟ ಅತ್ತಿಂದಿತ್ತ್..
ಯಾಕಂದ್ರ ಬರಗಾಲ ಬಿದ್ದ್ಯತಿ ಕಣ್ಣಿರ್ಗೆ ಒಬ್ನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅತ್ತ ಅತ್ತ.
-ಮಂಜು

“ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ರೋ ಅವನ್ನ”

In

ನೀವು ಕೊಡು ಆಷ್ಟೋ ಇಷ್ಟ್ ತಿಂದ್ ಉಳಿದಿದ್ದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕ್
ಬೇಕಂತ ಸಾಯುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ್ ರೈತ್ರ್ ..
ಮಳಿ ಕೈ ಕೊಟ್ಟ ಬರಗಾಲ ಬಿದ್ದಾಗ ಕೇಳ್ತಾರ್ ಪರಿಹಾರ.
ಅದ್ಕ, ಸಾಯು ರೈತನ ಕೈ ಹಿಡಿದ ತಪ್ಪಿಸಲಿ ಸರ್ಕಾರ್ ಅವ್ನ ನೇಣಿನ ಹಾರ..
ಇನ್ನಾರ ಸಾಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಾ ಅಷ್ಟ ಆವಾ ಇಷ್ಟ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೇವಿ ಅನ್ನು ನಕ್ರಾ..
ಸಾಲ ಮಾಡಲಾರದ್ ಫಸಲ ತೆಗ್ಯದ ಒಂದ್ ತುತ್ತು ಉಣ್ಣಾಕ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಸಹಕಾರ..
ಹಿಂಗ್ ಸಾಯಕತ್ರ ರೈತ್ರ್ ನಾವು ನೀವು ತಿನ್ನುದಕ್ಕ್ಯಾತಿ ಮಣ್ಣು ಬರಿ ನೀರ.||
-ಮಂಜು

“ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚಿನ ಕಡಲು”

ತೆರೆಗಳ ಆರ್ಭಟಕೆ ಮನವ ತುಂಬಿ ನಲಿಯುತಿಹಳು..
ನನ್ನವಳನು ವರ್ಣಿಸಲು ನಾ ಹೊಂಚು ಹಾಕಿ..
ಕಡಲೆದೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಳಂದವ ಚಿತ್ರಿಸಿ ದೃಷ್ಟಿ ಬೊಟ್ಟಿಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ
ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚಿನ ಕಡಲು, ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ತಣ್ಣೀರೆರೆಚುತಿಹುದು.
–ಮಂಜು

“ಮನದ ಕನ್ನಡಿ”

Source: by laurawilliam

ಹೇಳುವರೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣುಗಳೆ ಮನಸಿನ ಕನ್ನಡಿ.
ಛೆ.. ಅದೆಲ್ಲಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳೋ ನಾಣ್ಣುಡಿ..
ನಿಜವಾಗಿದ್ರೆ,
ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತೇನೋ ಎಷ್ಟೋ ಮನದ ಹೊಸಿಲ ದಾಟದೆ
ಅಳಿದುಹೋದ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ..
–ಮಂಜು